תיאור התקשרות לנהול בנאמנות של ענייני הבית המשותף

 • אנו מנהלים בנאמנות את כל ענייני הבית המשותף, על פי ייפוי כח של הנציגות הנבחרת של הבית ועל פי הסכם, אשר נחתם עם הנציגות.

 

 • אנו בעלי ניסיון אישי עשיר בתחום אחזקת מבנים, גבייה, הכנת דוחות כספיים וניהול משא ומתן עם ספקים.

 

 • השרות אותו אנו מציעים כולל את גביית דמי ועד הבית מדיירי הבית באמצעות הוראת קבע, כרטיס אשראי, המחאות או במזומן – בבנק הדואר.

 

 • דמי ועד הבית אשר נגבו מדיירי הבית מופקדים בחשבון נאמנות ספציפי בו הנהנים יהיו חברי הנציגות, מדיי חודש, בניכוי שכר הטרחה.

 

 • אנו נערוך את כל ההתקשרויות בין הנציגות לבין ספקים חיצוניים ונשלם את כל ההוצאות מדיי חודש מחשבון הנאמנות.

 

 • אנו נערוך הנהלת חשבונות כפולה בעבור הנציגות וחברי הנציגות יקבלו דוחות שוטפים כך שתישמר שקיפות מלאה בכל עת.

 

 • אנו נקיים את כל הוראות החוק בדבר שקיפות מלאה ועריכת אסיפות דיירים לצורך הצגת הדוחות הכספיים.

 

 • במידה ותרצו, כל דייר יוכל להיכנס לאתר אינטרנט באמצעות סיסמא ולראות בכל עת את הדוחות הכספיים המעודכנים של הבית המשותף.

 

 • ינתן שרות משפטי, לגביית תשלום מדיירים בעייתיים ו/או סרבנים, כחלק מהשרות.

 

 • שכר הטרחה ייגבה רק כאשר הגבייה תתבצע בפועל.

 

 • דיירים בעייתיים ו/או סרבנים, יישאו בהוצאות ההתראה והגבייה בעצמם.

 

 • אנו נכין תקציב צפוי, על פי סל השרותים אשר יורכב יחד עם חברי הנציגות.

 

נשמח לעמוד לשרותכם בכל שאלה נוספת וכמובן לשרתכם נאמנה בעתיד.           

דף בניין לדוגמא